Skip to main content

Wat is de heffing ter stijving van het fonds voor risico’s van zware ongevallen en het fonds voor preventie van zware ongevallen?

You are here:

Dit is een heffing die gedragen dient te worden door de exploitanten van inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Deze heffing is bestemd voor het fonds voor de risico’s van zware ongevallen en het fonds voor preventie van zware ongevallen. De heffing wordt gebruikt om de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten te dekken, opgelopen voor de Civiele Bescherming. De heffing dient ook om de kosten van preventieopdrachten aangegaan in toepassing van de wet van 21 januari 1987 te dekken.

Was this article helpful?
Dislike 0