Skip to main content

Wat is “de keuze van de minst belaste weg”?

You are here:

In principe heeft de belastingplichtige het recht om de minst belaste weg te kiezen (Brepols-rechtspraak). Deze keuzemogelijkheid is evenwel sterk beperkt:

  • De belastingwet die van openbare orde is, mag niet geschonden worden
  • Er mag geen sprake zijn van simulatie
  • Er is geen antimisbruikbepaling (algemeen of specifiek) van toepassing
Was this article helpful?
Dislike 0