Skip to main content

Wat is de planbatenheffing?

You are here:

De planbatenheffing kan worden omschreven als een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging ingevolge een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een stuk landbouwgrond herbestemd wordt tot bouwgrond of een zone voor bedrijvigheid en daardoor stijgt in waarde.

Was this article helpful?
Dislike 0