Skip to main content

Wat is de termijn om een erfenis aan te geven?

You are here:

In principe moet het aangifteformulier ingediend worden binnen de 4 maanden na het overlijden. Indien de erflater overlijdt in de Europese Economische Ruimte (maar niet in België), bedraagt de aangiftetermijn 5 maanden. De termijn bedraagt 6 maanden indien het overlijden plaatsvindt in elk ander land. Deze termijn kan in bepaalde gevallen verlengd worden.

Was this article helpful?
Dislike 0