Skip to main content

Wat is een belastingaangifte?

You are here:

Een aangifte in de belastingen is een geschrift waarbij een belastingplichtige aan de fiscale Administratie de nodige gegevens meedeelt om het volgende vast te stellen:

  • het bestaan van de belastingschuld
  • de omvang van de belastingschuld
Was this article helpful?
Dislike 0