Skip to main content

Wat is een kilometerheffing?

You are here:

De kilometerheffing is een belasting voor alle goederenvervoer van meer dan 3,5 ton (vrachtwagens). Deze belasting is van toepassing vanaf 1 april 2016 en vervangt het eurovignet. De kilometerheffing is een belasting op het gebruik van een voertuig op een autosnelweg of op een aantal regionale en gemeentelijke wegen.

Was this article helpful?
Dislike 0