Skip to main content

Wat is het douanerecht?

You are here:

Het geheel van regels verband houdende met het grensoverschrijdend goederenverkeer is het douanerecht.

Deze rechtsregels omvatten 2 aspecten:

  • Regelgeving voor niet-fiscale doelen
  • Belastingen toepasselijk op in- en uitvoer van goederen (grensoverschrijdend goederenverkeer)

Deze rechtsregels zijn (quasi) Europees geregeld.

Was this article helpful?
Dislike 0