Skip to main content

Wat is het principe van “in dubio contra fiscum”?

You are here:

“In dubio contra fiscum” is het principe dat, indien de draagwijdte van een belastingwet onduidelijkheden met zich meebrengt, en voor verschillende verklaringen vatbaar is, moet de rechter deze verklaring kiezen die voor de belastingplichtige het voordeligst is. Dit moet enkel indien er een gebrek is aan andere gegevens of elementen van interpretatie.

Was this article helpful?
Dislike 1