Skip to main content

Wat is het progressievoorbehoud?

You are here:

Indien een persoon een schenking van een onroerend goed doet en hij vervolgens overlijdt binnen een periode van drie jaar vanaf het ogenblik van de schenking, zal men de waarde van de schenking bij de nalatenschap tellen om de verschuldigde erfbelasting te berekenen.

Dit regime geldt niet wanneer het gaat om een schenking in rechte lijn van een bouwgrond.

Was this article helpful?
Dislike 0