Skip to main content

Wat is het tarief van de beurstaks?

You are here:

Er gelden drie tarieven, al naar gelang de aard van de effecten waarop de verrichting betrekking heeft.

  • Voor verrichtingen aangegaan vóór 8 januari 2018 gaat het om 0,09 % (bv. voor obligaties), 1,32 % (bv. voor inkoop van eigen kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap) en 0,27 % (voor ‘andere effecten’).
  • Voor verrichtingen aangegaan vanaf 8 januari 2018 gaat het om percentages van 0,12 %, 1,32 % en 0,35 %.

Op elk van de verrichtingen waarop afzonderlijk de taks wordt geheven, mag geen taks worden geheven ten belope van respectievelijk meer dan 1.300,00 EUR; 1.600,00 EUR en 4.000,00 EUR.

Er gelden ook enkele vrijstellingen.

Was this article helpful?
Dislike 0