Skip to main content

Wat is het tarief van de effectentaks?

You are here:

De taks bedraagt 0,15 % op de gemiddelde waarde van de belastbare effecten.

Was this article helpful?
Dislike 0