Skip to main content

Wat is het UBO-register?

You are here:

Het UBO (‘Ultimate Beneficial Owner’)-register betreft een nieuwe maatregel tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dit gecentraliseerd register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die de effectieve controle uitoefenen op de informatieplichtige. Vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en fiduciën worden verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden. Bestuurders moeten bovendien binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Was this article helpful?
Dislike 0