Skip to main content

Wat is het verdeelrecht?

You are here:

Het verdeelrecht is een registratierecht. Dit registratierecht is verschuldigd indien u een onroerend goed, dat aan verschillende mede-eigenaars behoort, verdeelt.

Doordat het verdeelrecht meestal verschuldigd is nadat een pijnlijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan, wordt het ook de ‘miserietaks’ genoemd.

Concreet is het verdeelrecht de belasting die moet worden betaald wanneer u uw partner wilt uitkopen na een echtscheiding, wanneer u het aandeel dat uw broers en zussen hebben in de woning van uw overleden ouders wilt overkopen, of wanneer u uw recht op vruchtgebruik wilt omzetten in een volle eigendom. Het verdeelrecht wordt gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie van akten of geschriften die als titel gelden van dergelijke overeenkomsten.

Was this article helpful?
Dislike 1