Skip to main content

Wat is het verschil tussen een rechtstreekse en een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde?

You are here:
  • KB Home
  • UBO-register
  • Wat is het verschil tussen een rechtstreekse en een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde?

Een rechtstreekse UBO is een natuurlijke persoon die rechtstreeks eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige.

Een onrechtstreekse UBO is een natuurlijke persoon die via een of meerdere tussenliggende juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige.

Was this article helpful?
Dislike 2