Skip to main content

Wat is simulatie?

You are here:

Bij simulatie worden er twee overeenkomsten gesloten:

  • De publieke, gesimuleerde overeenkomst
  • De geheime, werkelijke overeenkomst

In het fiscaal recht is simulatie met het oogmerk de fiscale last te verminderen verboden. Het is een specifiek geval van belastingfraude, strafrechtelijk gesanctioneerd.

Was this article helpful?
Dislike 2