Skip to main content

Wat moet ik doen als ik de verschuldigde Vlaamse belastingen niet kan betalen?

You are here:

Vraag een afbetalingsregeling aan

De Vlaamse Belastingdienst kan geen uitstel van betaling toekennen. Men kan wel een afbetalingsregeling aanvragen.
Onder bepaalde voorwaarden kan u een afbetalingsregeling bekomen. Bijvoorbeeld wanneer uw financiële situatie het tijdelijk of permanent niet toelaat de verschuldigde belasting in eenmaal te betalen.U kan contact opnemen met het gratis nummer 1700 om de Vlaamse Belastingdienst te contacteren.

Was this article helpful?
Dislike 0