Skip to main content

Wat moet ik doen als ik te veel belastingen betaalde aan de Vlaamse overheid?

You are here:

De Vlaamse Belastingdienst betaalt de te veel voldane belastingen terug

Om deze redenen is het mogelijk dat u te veel belasting betaalde:

  • wegens vergissing;
  • na het bezwaarschrift blijkt dat u recht hebt op een terugbetaling;
  • indien u uw voertuig liet schrappen bij de DIV (Directie Inschrijvingen Voertuigen), waardoor u recht heeft op terugbetaling van de verkeersbelasting.

Indien u te veel belastingen betaalde zal de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) u spontaan de som terugbetalen waarop u recht heeft. Deze betalingen vinden in principe plaats binnen een termijn van twee maanden. Indien u wenst dat er op een andere rekening wordt teruggestort, moet u dat vragen aan de Vlabel. Indien u te veel belasting betaalde en u hebt geen andere aanslag open staan, dan zal de belastingdienst het te veel betaalde binnen 8 weken terug storten op uw rekening. Indien dat u te veel belasting betaalde en u hebt nog een andere aanslag open staan, dan zal de belastingdienst het te veel betaalde bedrag met die andere aanslag verrekenen.

Indien de terugbetaling een som van 860 euro of meer betreft, zal Vlabel moratoriuminteresten verschuldigd zijn.

Was this article helpful?
Dislike 3