Skip to main content

Wat zijn accijnzen?

You are here:

Accijnzen zijn een indirecte staatsbelasting op het verbruik in het binnenland van een aantal wettelijk opgesomde producten waarvoor geen aftrekregeling bestaat. De belasting is verschuldigd bij de inverbruikstelling van:

  • In België geproduceerde goederen
  • Goederen binnengebracht vanuit een andere lidstaat
  • Vanuit derde landen ingevoerde goederen
Was this article helpful?
Dislike 0