Skip to main content

Wat zijn de gevolgen van het niet tijdig betalen van Vlaamse belastingen?

You are here:

Vermijd nalatigheidsinteresten, betaal uw belastingen tijdig

Indien u uw belastingen niet (tijdig) betaalt, zullen nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum. De interest is verschuldigd per begonnen maand, maar enkel indien hij 5 euro of meer per maand bedraagt. De rentevoet is 4% per jaar, wat op 0,333% per maand komt.

Als na de tweede herinnering de betaling nog steeds uitblijft, wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Dan zullen ook invorderingskosten worden aangerekend.

Was this article helpful?
Dislike 1