Skip to main content

Wat zijn dubbelbelastingverdragen?

You are here:

De meeste lidstaten sluiten internationale overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting. Het toepassingsgebied van deze verdragen betreft meestal inkomstenbelastingen en eventueel vermogensbelasting (zoals de taks op de effectenrekening). Indien lidstaten elk afzonderlijk hun rechten om belasting te heffen uit zouden oefenen kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van dubbele belasting. Indien deze verschillende fiscale nationale regels met elkaar botsen, kan dergelijke internationale overeenkomst een oplossing bieden tegen deze dubbele belasting.

Belangrijk om op te merken is dat deze internationale verdragen niet enkel tot doel hebben het tegengaan van dubbele belasting, maar ook het tegengaan van dubbele niet-belasting.

Was this article helpful?
Dislike 3