Skip to main content

Wat zijn ‘inrichtingen met gevaarlijke stoffen’?

You are here:

Er bestaan drie categorieën inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dit berekent men op basis van twee verschillende indexen:

  • Brand- en explosieindex
  • Toxiciteitsindex
Was this article helpful?
Dislike 0