Skip to main content

Wat zijn rechten op geschriften?

You are here:

Het recht op geschriften is een belasting die wordt gevestigd op sommige akten en geschriften. Het recht is verschuldigd vanwege de opstelling van een akte of een geschrift, ongeacht de aard en het aantal handelingen die erin werden vastgesteld.

Er zijn 4 categorieën van geschriften die onder het toepassingsgebied van deze taks vallen:

  • De akten van notarissen
  • De akten van gerechtsdeurwaarders
  • Bankgeschriften
  • Andere geschriften

Indien een geschrift in meerdere originelen is opgemaakt, is het recht verschuldigd op elk exemplaar.

Was this article helpful?
Dislike 0