Skip to main content

Wat zijn ‘smart contracts’?

You are here:

Smart contracts zijn een alternatief voor reguliere contracten. De contracten maken gebruik van blockchain, maar zijn ingebed in een wettelijk kader zodat juridische stappen genomen kunnen worden indien één der partijen de afspraken niet naleeft. Soms is er een derde partij vereist, zoals een notaris bij de verkoop van vastgoed.

Was this article helpful?
Dislike 0