Skip to main content

Wat zijn ‘spelen en weddenschappen’?

You are here:

Spelen en weddenschappen zijn een bepaald type kanscontract. Een kanscontract is een wederkerige overeenkomst, waarvan de gevolgen betreffende winst of verlies van een onzekere gebeurtenis afhangen. Dit is hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van de partijen. Het zijn dus alle verrichtingen waarbij deelnemers een som geld inzetten met risico van verlies in de hoop er winst of voordeel uit te halen.

Was this article helpful?
Dislike 0