Skip to main content

Welke effecten zijn belastbaar?

You are here:

De volgende effecten, ingeschreven op een effectenrekening, zijn belastbaar:

  • (Al dan niet beursgenoteerde) aandelen of obligaties (met inbegrip van certificaten);
  • (Al dan niet beursgenoteerde) aandelen of deelbewijzen in beleggingsfondsen of –vennootschappen;
  • Kasbons;
  • Warrants.

Vallen buiten het toepassingsgebied van de taks:

  • Aandelen of deelbewijzen aangekocht in het kader van een tak 21 of tak 23-levensverzekering of pensioensparen;
  • Obligaties zonder kapitaalgarantie;
  • Opties, futures en swaps;
  • Vastgoedcertificaten;
  • Cash op een effectenrekening;
  • Effecten op naam die louter staan ingeschreven in het register van de emittent (en die dus niet op een effectenrekening staan).
Was this article helpful?
Dislike 0