Skip to main content

Welke entiteiten zijn informatieplichtig?

You are here:

Zijn informatieplichtig:

  • Vennootschappen;
  • Internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen;
  • Trusts en fiduciën en gelijkaardige juridische constructies.
Was this article helpful?
Dislike 0