Skip to main content

Welke inhoud komt er in het UBO-register?

You are here:

De bestuurders moeten een aantal gegevens over de ‘uiteindelijke begunstigde’ doorgeven aan de overheid. Het betreft onder meer diens naam, rijksregisternummer, geboortedatum, verblijfsadres en -land, nationaliteit en de datum waarop men ‘uiteindelijke begunstigde’ is geworden.

Voor vennootschappen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen moeten nog enkele bijkomende gegevens worden overgemaakt.

Was this article helpful?
Dislike 0