Skip to main content

Welke verrichtingen zijn aan de beurstaks onderworpen?

You are here:

De hiernavolgende verrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd zijn aan de taks op de beursverrichtingen (TOB) onderworpen:

  • de afstand en de verwerving onder bezwarende titel van Belgische of buitenlandse roerende waarden;
  • de inkoop van eigen kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap.

De verrichtingen bedoeld in het eerste lid worden ook geacht in België te zijn aangegaan of uitgevoerd wanneer het order daartoe rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven:

  • Hetzij door een natuurlijk persoon met gewone verblijfplaats in België;
  • Hetzij door een rechtspersoon voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België.
Was this article helpful?
Dislike 0