Skip to main content

Welke verschillende btw-regimes zijn er?

You are here:

Er kunnen twee grote soorten btw-regimes onderscheiden worden: een normale regeling en de bijzondere regelingen.

1. De normale regeling

Wie onderworpen is aan de normale regeling dient in principe maandelijks een btw-aangifte te doen. Ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 2.500.000 euro kunnen opteren voor een driemaandelijkse aangifte.

2. De bijzondere regeling

  • Vrijstellingsregeling: kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximaal 25.000 euro kunnen in bepaalde gevallen opteren voor een btw-vrijstelling
  • Forfaitaire regeling: ondernemingen in bepaalde sectoren met een jaaromzet van minder dan 750.000 euro kunnen in bepaalde gevallen opteren voor een forfaitaire regeling
  • Landbouwers kunnen genieten van een afwijkend btw-regime
  • De regeling van ‘belastingheffing over marge’ is toepasselijk op gebruikte goederen, antiquiteiten, …
Was this article helpful?
Dislike 3