Skip to main content

Wie is de belastingplichtige van het verkooprecht?

You are here:

De belastingplichtige van het verkooprecht is de verkrijger van het zakelijk recht.

Was this article helpful?
Dislike 0