Skip to main content

Wie is de schenkbelasting verschuldigd?

You are here:

De schenkbelasting kan worden omschreven als de belasting verschuldigd ingevolge de schenking van een onroerend goed of naar aanleiding van de registratie van een roerend goed.

Opgelet: indien het gaat om een schenking van roerende goederen onder de opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker, zal er geen schenkbelasting, maar wel erfbelasting verschuldigd zijn!

Was this article helpful?
Dislike 0