Skip to main content

Wie is de schuldenaar van de beurstaks?

You are here:

Zijn de beurstaks verschuldigd:

  • De in België gevestigde tussenpersonen van beroep, voor de verrichtingen die ze doen voor rekening van derden of voor eigen rekening;
  • De natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in België en de rechtspersonen voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België, voor de verrichtingen die in hun naam en voor hun rekening zijn aangegaan of uitgevoerd door een in het buitenland gevestigde tussenpersoon van beroep, tenzij zij kunnen aantonen dat de TOB werd betaald.

Verrichtingen waarin geen tussenpersoon optreedt of een overeenkomst sluit en die dus rechtstreeks tussen particulieren worden aangegaan of uitgevoerd, worden niet aan de TOB onderworpen.

Was this article helpful?
Dislike 0