Skip to main content

Wie is de schuldenaar van het verdeelrecht?

You are here:

De belastingplichtige is de verkrijger van het zakelijk recht.

Was this article helpful?
Dislike 1