Skip to main content

Wie is ‘erkend entrepothouder’?

You are here:

Natuurlijk persoon of een rechtspersoon die door de Algemene Administratie Douane en Accijnzen gemachtigd is om communautaire accijnsgoederen onder schorsingsregeling te produceren, te verwerken, voorhanden te hebben, ontvangen en te verzenden in een belastingentrepot.

Was this article helpful?
Dislike 2