Skip to main content

Wie kan worden beschouwd als ‘titularis’ van een effectenrekening?

You are here:

Als ‘titularis’ van een effectenrekening wordt beschouwd elke volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker van de effectenrekening. Volmachthouders vallen buiten het toepassingsgebied van de taks op de effectentaks. De effectenrekening wordt bovendien individueel bekeken, ongeacht of u al dan niet gehuwd bent.

Was this article helpful?
Dislike 0