Skip to main content

Wie moet aangifte doen voor deze heffing?

You are here:

De aangifte moet gedaan worden door de exploitant van de heffingsplichtige inrichting. Dit moet uiterlijk tegen 15 februari van het aanslagjaar. Daarbij moet melding gemaakt worden van de brand- en explosieindex en de toxiciteitsindex.

Deze aangifteplicht geldt enkel in de volgende gevallen:

  • Voor het eerste aanslagjaar waarin de heffing verschuldigd is
  • Voor aanslagjaren waarin wijzigingen in de inrichting leiden tot een nieuwe berekening van de indexen

Indien de nodige informatie betreffende de indexen reeds per veiligheidsrapport werd overgemaakt, is er geen afzonderlijke aangifte meer nodig.

Was this article helpful?
Dislike 0