Skip to main content

Wie moet de belasting op de spelen en de weddenschappen betalen?

You are here:

De belasting is verschuldigd door elke persoon die, zelfs toevallig, enige inzet of enig inleggeld aanneemt, hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon.

In principe is dit de inrichter van de spelen en weddenschappen die voor eigen rekening handelt. In tweede instantie is dat de tussenpersoon die belast is voor rekening van de inrichter, met de inzetten en het inzamelen van de inleggelden van de spelers.

Was this article helpful?
Dislike 0