Skip to main content

Wie moet de belasting op inverkeerstelling betalen?

You are here:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die wordt vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig op het ogenblik van het eerste gebruik is de belastingplichtige. Op dit principe past men 2 uitzonderingen toe:

  • In geval van overdracht tussen echtgenoten, vanwege een echtscheiding of een overlijden
  • In het geval van een herinschrijving door dezelfde belastingplichtige van hetzelfde voertuig
Was this article helpful?
Dislike 0