Skip to main content

Wie zijn de belastingplichtigen van de accijnsrechten?

You are here:

Er zijn bij de accijnsrechten drie types belastingplichtigen:

  • Erkend entrepothouders
  • Geregistreerde geadresseerden
  • Geregistreerde afzenders

Deze belastingplichtigen krijgen een accijnsnummer toegekend van de bevoegde autoriteiten en worden ingeschreven in de Europese System for Exchange of Excise Data-databank.

Was this article helpful?
Dislike 0