Skip to main content

Zijn er uitzonderingen op het toepassingsgebied van de belasting op de spelen en de weddenschappen?

You are here:

In het Vlaams Gewest worden de volgende spelen en weddenschappen uitgesloten uit het toepassingsgebied van de belasting:

  • De toegelaten loterijen
  • De volksvermakelijkheden, namelijk de wedstrijden en spelen waarbij slechts inschrijvings- of deelnemingsrechten worden geheven, die verdeeld worden in de vorm van prijzen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan het tienvoudige van de inzet per deelnemer of die besteed worden aan de normale organisatiekosten, voor zover het totaalbedrag van de rechten per dag en per persoon 25 euro niet te boven gaat
  • De duivenprijskampen waarbij uitsluitend ingezet wordt door de eigenaars van de ingeschreven duiven
  • De wedstrijden wanneer zij uitsluitend worden georganiseerd ten behoeve van musea of ten behoeve van instellingen als bedoeld in artikel 104, eerste lid, 3° en 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  • De sportbeoefening
Was this article helpful?
Dislike 0