Skip to main content

Zijn er vrijstellingen van de beurstaks?

You are here:

Zijn onder meer vrijgesteld van de beurstaks:

  • De verrichtingen waarin geen tussenpersoon van beroep optreedt of een overeenkomst sluit hetzij voor rekening van een partij, hetzij voor eigen rekening;
  • De verrichtingen met als voorwerp de aan institutionele of professionele beleggers voorbehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging of de rechten van deelneming van een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap;
  • De verrichtingen met als voorwerp de rechten van deelneming van een private instelling voor collectieve belegging;
  • De verrichtingen met als voorwerp kortlopende schuldbewijzen van de Nationale Bank van België.
Was this article helpful?
Dislike 0