Skip to main content

Wat is de groepsbijdrage?

You are here:

Het Belgisch regime van de groepsbijdrage vormt een light versie van fiscale consolidatie. Het beoogt te vermijden dat binnen eenzelfde groep van vennootschappen de ene vennootschap belasting verschuldigd zou zijn op een positief resultaat, terwijl de andere vennootschap een overdraagbaar verlies realiseert. Bij de groepsbijdrage kan de winstgevende vennootschap (louter fiscaal!) een gedeelte van het belastbaar resultaat overmaken aan de verlieslatende vennootschap.

Het systeem van de groepsbijdrage kan twee fiscale gevolgen teweegbrengen: het kan aanleiding geven tot zowel een extra aftrekpost als een toevoeging aan de belastbare basis.

Was this article helpful?
Dislike 0