Skip to main content

Wat is een groepsbijdrageovereenkomst?

You are here:

De groepsbijdrageovereenkomst is een voorwaarde opdat van de groepsbijdrage genoten kan worden. In deze overeenkomst wordt bepaalt dat de winstgevende vennootschap een groepsbijdrage doet aan de verlieslatende vennootschap om dat verlies op te vangen. Deze overeenkomst dient bilateraal tussen de verrichter en de genieter te worden gesloten. De overeenkomst moet worden gesloten voor een specifiek aanslagjaar en bepaalt het bedrag van de bijdrage.

Was this article helpful?
Dislike 1