Skip to main content

Welke vennootschappen komen in aanmerking voor de groepsbijdrage?

You are here:

Voor het regime van de groepsbijdrage wordt een strikte ‘groepsdefinitie’ gehanteerd. De vennootschappen binnen de groep dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het betreft binnenlandse of in de EER gevestigde buitenlandse vennootschappen.

2. Het betreft vennootschappen die gedurende een onafgebroken periode van 5 jaar, rekenend vanaf 1 januari van het vierde kalenderjaar vóór het kalenderjaar waarnaar het voor de groepsbijdrage relevante aanslagjaar wordt genoemd, verbonden zijn.

3. Het zijn vennootschappen die ‘verbonden’ zijn:

  • Er is een rechtstreekse deelneming van minstens 90 % in het kapitaal van de verrichter van de groepsbijdrage;
  • De verrichter van de groepsbijdrage houdt ten minste 90 % van het kapitaal van de genieter rechtstreeks aan.

Een binnenlandse of buitenlandse vennootschap houdt rechtstreeks minstens 90 % van het kapitaal aan van zowel de verrichter als de genieter van de groepsbijdrage.

Was this article helpful?
Dislike 0