Skip to main content

Wie heeft recht op de belastingvermindering bij de tax shelter voor startende ondernemingen?

You are here:

De volgende investeerders kunnen genieten van de belastingvermindering ten gevolge van de tax shelter voor startende ondernemingen:

  • Rijksinwoners onderworpen aan de personenbelastingen
  • Niet-inwoners onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen

Bedrijfsleiders kunnen niet genieten van deze belastingvoordelen voor de investeringen in de vennootschap waarin zij (on)rechtstreeks hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen.

Betalingen die meer dan 30 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, geven geen recht op de belastingvermindering.

Was this article helpful?
Dislike 0