Skip to main content

Niet-fiscale verplichtingen om de digitale economie in 2018 te belasten?

De Europese commissie heeft in maart 2018 aan het grote publiek haar voorstel kenbaar gemaakt inzake het nieuwe begrip van een digitale vaste inrichting.

De regeringsleiders hebben vervolgens beslist zich in juni 2018 uit te spreken over dit voorstel van de Europese commissie.  De Franse President Macron wenst op dat moment minstens een stappenplan te bekomen, om in 2019 tot een gezamenlijk standpunt te komen.  Wat als dit niet lukt ? Kan Frankrijk, alleen of met andere lidstaten, haar standpunt wettig doordrukken ?

De tekst onderzoekt of een lidstaat als een ‘cavalier seul’ onder de bestaande dubbelbelastingverdragen en het bestaande Unie recht een fysieke vaste inrichting kan opleggen aan digitale activiteiten op haar grondgebied.

Begin met lezen (ENGELS)

Paul Verhaeghe is een Belgische fiscaal advocaat sinds januari 1998. Hij is lid van “Lauwers”, een Belgische netwerk van fiscale advocaten in Brussel, Gent en Luik.

U kunt via een chat vragen stellen op de desbetreffende pagina’s van deze whitepaper. Aarzel niet om ons te contacteren.