Skip to main content

Het nieuwe jaar brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Hieronder een overzicht van de meest opvallende wijzigingen.

Verhoging registratierecht erfpacht- en opstalrechten

Vanaf 1 januari 2024 wordt het registratierecht met betrekking tot akten voor de vestiging van een erfpacht- of opstalrecht verhoogd van 2% naar 5%.

Btw-tarief voor afbraak en heropbouw

Er is een verlaagd btw-tarief van 6% ingevoerd voor de afbraak en heropbouw van woningen die bestemd zijn voor bewoning door de bouwheer of voor langdurende verhuur als onderdeel van het sociaal beleid. Dit tarief geldt echter niet voor projectontwikkelaars die woningen niet bestemmen voor langdurende sociale verhuur. Er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan dit tarief, waaronder beperkingen in de bewoonbare oppervlakte en de noodzaak van een verklaring naar de minister van Financiën.

Wijzigingen in de CFC-Regeling: overgang van model B naar model A

De Controlled Foreign Company (CFC) regeling ondergaat een transformatie naar een ‘entiteitsbenadering’. Dit betekent dat passieve inkomsten van buitenlandse dochterondernemingen onder bepaalde voorwaarden belastbaar worden bij de controlerende Belgische vennootschap.

Striktere regels voor betalingen aan belastingparadijzen

Betalingen zoals interesten en royalty’s aan entiteiten in belastingparadijzen zijn niet aftrekbaar tenzij aangetoond kan worden dat deze betalingen deel uitmaken van werkelijke en oprechte transacties en marktconform zijn.

Aanpassingen in de kaaimantaks

De kaaimantaks, gericht op het aanpakken van belastingontwijking via buitenlandse structuren, wordt aangescherpt. Dit omvat een uitbreiding van de definitie van ‘oprichter’ en het onderwerpen van bepaalde private alternatieve beleggingsinstellingen aan de kaaimantaks.

Nieuwe vrijstelling bedrijfsvoorheffing in fruit- en groenteteelt

Als reactie op de verhoging van het minimumloon voor gelegenheidsarbeid in de fruit- en groenteteelt, wordt een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd. Dit is bedoeld om de financiële last voor werkgevers te compenseren.

Wijzigingen in flexi-jobs

Voor flexi-jobs verdwijnt de fiscale vrijstelling en zal deze enkel nog gelden voor inkomsten tot € 12.000 per jaar. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers in deze flexibele werkregelingen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden jullie op de hoogte! Heb je vragen over hoe dit jouw fiscale situatie kan beïnvloeden? Neem gerust contact met ons op.