Skip to main content

In een tijdperk waarin thuiswerken steeds gebruikelijker wordt, heeft de recente overeenkomst tussen Nederland en België voor helderheid gezorgd over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders. Deze overeenkomst richt zich op de interpretatie van ‘vaste inrichting’ in het kader van het Dubbelbelastingverdrag tussen de twee landen.

Vaste inrichting

De kwestie van vaste inrichting speelt een cruciale rol in de belastingwetgeving. Het wordt bijzonder relevant wanneer werknemers in één land thuiswerken, terwijl hun werkgever in een ander land gevestigd is. Deze nieuwe overeenkomst categoriseert thuiswerksituaties in drie categorieën: incidenteel thuiswerken, structureel thuiswerken met de optie om op locatie te werken, en structureel en verplicht thuiswerken. Dit onderscheid is van essentieel belang om te bepalen wanneer een thuiswerkplek als een vaste inrichting voor belastingdoeleinden kan worden aangemerkt.

Voor werknemers die incidenteel vanuit huis werken, zoals bij uitzonderlijke situaties of kortdurende projecten, wordt over het algemeen geen vaste inrichting aangenomen. Echter, als thuiswerken een structureel karakter krijgt, bijvoorbeeld als een werknemer meer dan 50% van zijn werktijd thuis besteedt, zou dit de fiscale status van de werkgever kunnen beïnvloeden. Dit aspect is van cruciaal belang voor bedrijven die flexibele werkschema’s aanbieden en voor werknemers die de voorkeur geven aan thuiswerken.

Aard van de activiteiten

Belangrijk in de overeenkomst is de nadruk op de aard van de activiteiten die vanuit huis worden uitgevoerd. Niet alle activiteiten leiden tot de vorming van een vaste inrichting; slechts die activiteiten die voorbij gaan aan het voorbereidende of hulpkarakter kunnen leiden tot het ontstaan van een vaste inrichting. Dit betekent dat de specifieke werkzaamheden van een thuiswerkende werknemer onder de loep worden genomen om de fiscale consequenties te bepalen. Activiteiten die louter van voorbereidende of hulpkarakter zijn, leiden niet tot de vorming van een vaste inrichting.

Doelstelling

Deze overeenkomst heeft als doel meer zekerheid te bieden aan werkgevers en werknemers over de grens en de complexiteit van fiscale verplichtingen in een steeds meer gedigitaliseerde en mobiele werkwereld te verminderen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden jullie op de hoogte! Heb je vragen over hoe dit jouw fiscale situatie kan beïnvloeden? Neem gerust contact met ons op.