Analyse: Toch nog btw-aftrek na drie jaar?

Door 05/08/2019Geen categorie
Analyse Btw-aftrek na drie jaar

Belgische btw-plichtigen moeten hun recht op btw-aftrek uitoefenen voor het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin dat recht op aftrek is ontstaan. Bent u te laat, dan vervalt dit recht. Maar wat als u de factuur pas ontvangt na het verstrijken van de driejarige termijn? Een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie staat dan een uitzondering toe.

Wanneer u bij uw leverancier goederen of diensten koopt, die onderworpen zijn aan btw, mag u de btw op deze goederen of diensten in aftrek nemen. Hiervoor gelden drie voorwaarden:

  • U bent zelf btw-plichtig;
  • De goederen of diensten waarvoor u de btw-aftrek vraagt, zijn gebruikt voor de eigen belaste handelingen;
  • U bent in het bezit van een factuur, die voldoet aan de wettelijke vormvereisten.

Het recht op btw-aftrek ontstaat vanaf het ogenblik dat de btw door de staat opeisbaar is. Dat is het geval op het moment van de uitreiking van de factuur of ten laatste de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht.

De driejarige termijn in de praktijk

De maximumtermijn waarbinnen u het recht op aftrek van btw moet uitoefenen, bedraagt drie jaar. Te rekenen vanaf het jaar volgend op datgene waarin het recht op aftrek is ontstaan.

Bijvoorbeeld:

U ontvangt een factuur op 2 april 2019. Dan moet u het recht op aftrek indienen voor 31 december 2022. Afhankelijk van uw btw-opgave is dat uiterlijk de kwartaalaangifte die betrekking heeft op het derde kwartaal van 2022 of de maandaangifte van november 2022.

Maar wat als u de factuur pas ontvangt na het verstrijken van de driejarige termijn? In dat geval is het onmogelijk om uw recht op btw-aftrek uit te oefenen. Want u bent nog niet in het bezit van een btw-conforme factuur! Wanneer uw leverancier een verkeerd btw-tarief heeft aangerekend en u de corrigerende factuur pas ontvangt buiten de vervaltermijn, zou u de extra aangerekende btw dus niet meer in aftrek kunnen nemen…

In dat geval geeft het Hof van Justitie u een nieuwe uitweg. Indien uw leverancier een factuur uitschrijft nadat de termijn is verstreken, mag u de btw toch nog in aftrek nemen.

Heeft u vragen over uw btw-situatie of andere fiscale thema’s? Neem dan contact op met Lauwers Fiscale Advocaten. Uw garantie op fiscaal succes!