Skip to main content

Op 21 juni 2023 werd een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland ondertekend dat het oude verdrag uit 2001 moet vervangen. De vernieuwing van het verdrag moet dubbele belasting voorkomen, misbruiken bestrijden en een oplossing bieden voor huidige knelplunten.

Het verdrag bevat nieuwe bepalingen voor leraren, sporters en artiesten. Die laatste twee zullen in de toekomst voor kleinere prestaties belast worden in het woonland i.p.v. in het werkland. Grensarbeiders zullen minder bewijsstukken moeten indienen.

Voor thuiswerkende grensarbeiders is er nog geen oplossing. Zij mogen nog steeds maar 24 dagen per jaar thuiswerken. De Nederlandse staatssecretaris voor fiscaliteit en belastingen blijft echter streven naar een oplossing voor dat probleem.

Daarnaast zijn er nieuwe bepalingen om belastingontwijking aan te pakken die kaderen binnen het anti-BEPS-actieplan (base erosion and profit shifting) van de OESO. Het gaat dan bijv. over het uitsluiten van dubbele niet-belasting.

Opvallend. Voor beide landen wordt het mogelijk om de dividenden van vennootschappen die zijn geëimigreerd tot tien jaar na hun emigratie te belasten indien er nog een belastingschuld openstaat.

De ondertekening van het dubbelbelastingverdrag moet nu nog de verschillende parlementen passeren en zal waarschijnlijk pas in 2024 of later in werking treden.